Den virtuelle rejse rundt på kloden stiller skarpt på, hvordan det står til med naturen set i det store perspektiv. Modulet introducerer klimavidenskabens grundkoncepter og bruger dem til at forstå, hvordan det går med planeten målt på parametre som biodiversitet, temperatur, skov- og isdække, forureningskilder, kulturel diversitet og naturens lydbillede. På rejsen prøver vi at italesætte miljøet i dets eget sprog og styre udenom for mange abstraktioner.

Her på siden finder du en oversigt over de forskellige etaper på rejsen. Hvert ikon i infoboksene åbner en Prezi-præsentation (i et nyt faneblad). Her kan du så kan du klikke dig igennem rejsen. Du finder et link til en vejledning der beskriver forløbet og materialet i beskrivelsen af lektionen (åbner også i et nyt faneblad). Du kan læse mere om de enkelte lektioner på fagets Tumblr-side. Hver lektion undervises på cirka tre timer.

OVERBLIK – Vi starter med at rejse ud i rummet for at tage et blik tilbage på Jorden og se, hvordan astronauter oplever kloden. På den videre rejse ser vi på de igangværende forandringer i biosfæren, som af nogen kaldes “den store acceleration”, og vi undersøger klimaforandringerne som en systemkrise. Undervisningsvejledning

JORDENS SYSTEM – Denne lektion giver en grundlæggende indføring af klimavidenskabens elementære begreber og vigtigste konklusioner. Til sidst kigger vi på, hvordan de forandringer der foregår på kloden lige nu, kan forstås som en krise der handler om energi, fødevarer og finans, ligeså meget som den handler om klima. Undervisningsvejledning

JORDENS LYDLANDSKABER – Forandringer i biosfæren er ikke kun synlige for øjet, vi kan rent faktisk høre dem med øret. I denne lektion lytter vi til, hvordan naturens lyde har udviklet sig de sidste årtier og undersøger, hvordan lydbilleder kan give en ny forståelse af de forbindelser der findes i forskellige økosystemer. Undervisningsvejledning

KRYOSFÆREN – I denne lektion rejser vi til klodens koldeste områder for at undersøge Jordens kryosfære: de steder på kloden, hvor is dominerer landskabet og det klimatiske system. Vi oplever isbjerge kælve, gletsjere der forsvinder og ser på, hvad afsmeltningen af permafrosten betyder for Jordens klima. Undervisningsvejledning

JORDENS SKOVE – Omkring 30% af klodens overflade er dækket af skove, som er hjem for størstedelen af landjordens plante- og dyrearter. I denne lektion rejser vi til de tropiske regnskove for at se, hvordan de sidste landskaber der er urørt af civilisationen er i forandring, og hvilken rolle de spiller for det globale klima. Undervisningsvejledning

VERDENSHAVENE – Når man kigger på havet kan man få fornemmelsen af uendelighed og permanens, men verdenshavene er i hastig forandring. Denne lektion dykker under overfladen for at se på, hvilken rolle havet spiller i reguleringen af det globale klima, og hvordan det understøtter planetens liv. Undervisningsvejledning

BIODIVERSITET – Som målestok for diversiteten af plante- og dyreliv, er biodiversiteten en vigtig indikator for økosystemers helbred. Denne lektion stiller skarpt på den hastighed, hvormed arter i øjeblikket uddør – en hastighed som nogle biologer betegner som den sjette masseudryddelse af arter i Jordens historie. Undervisningsvejledning

ETNOSFÆREN – Etnosfæren er en betegnelse for summen af menneskelige kulturer: alle de historier, drømme, idéer, intuitioner og kosmologier som menneskeheden har genereret siden tidernes morgen. I denne lektion tager vi på rejse i etnosfæren og undersøger, hvorfor kulturer lige nu forsvinder med stigende hast. Undervisningsvejledning

EARTH CARE – Hvordan forholder vi os til at leve med udsigten til at ødelæggelsen af naturen og kulturer accelererer? Denne lektion afslutter faget med at kigge på nogle af de organisationer som arbejder for skabe nye relationer imellem mennesker og natur og stiller spørgsmål til hvad vi gør nu? Undervisningsvejledning